O firmie

Firma Quality Consulting jest Polską firmą z polskim kapitałem i 12 letnim doświadczeniem. Jest jednostką szkoleniowo - doradczą specjalizującą się w dziedzinie organizacjii zarządzania, projektowania, wdrażania i rozwijania systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa informacji w organizacjach. Za cel stawiamy sobie inspirowanie naszych klientów do dalszego doskonalenia swoich procesów i działalności biznesowej w przekonaniu o zasadności wdrażanych procesów. Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz profesjonalnym ekspertom procesy te przebiegają sprawnie, optymalnie z punktu widzenia podstawowej działalności firmy oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Zadowolenie klienta to nasz priorytet!