Obsługa Prawna


Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa materialnego i procesowego, obejmujące stałą obsługę prawną i doradztwo eksperckie przy skomplikowanych projektach, włączając w to mediacje
i negocjacje biznesowe.

Nasi prawnicy specjalizują się w następujących zakresach:

 • Spory sądowe przed sądami wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
 • Mediacja oraz polubowne rozwiązywanie sporów z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy;
 • Doradztwo korporacyjne;
 • Doradztwo na rzecz administracji publicznej oraz samorządu;
 • Legislacja - kompleksowa obsługa w zakresie tworzenia tekstów jednolitych;
 • Prawo karne oraz prawo karne gospodarcze;
 • Prawo upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacja;
 • Prawo pracy;
 • Prawo rodzinne;
 • Prawo zamówień publicznych;
 • Rynek nieruchomości;
 • Upadłość konsumencka;
 • Prawo upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacja;
 • Prawo telekomunikacyjne;
 • Prawo medyczne;
 • Konsulting medyczny;
 • Wnioski o ogłoszenie upadłości, wyłączenia z masy upadłości, odpowiedzialność syndyka masy upadłości, prawa i obowiązki wierzycieli, prawa i obowiązki dłużników, sankcje za naruszenie przepisów prawa upadłościowego.